Cd’s en dvd’s gratis!

Vanaf 1 september moet er geen leengeld meer betaald worden voor het ontlenen van cd’s of dvd’s. Ook mag je vanaf die dag 10 cd’s lenen in plaats van 5.

De uitleentermijn voor cd’s en dvd’s is niet veranderd. Die is nog steeds 4 weken voor cd’s en 2 weken voor dvd’s.

Ook het lidgeld is hetzelfde gebleven. Dit bedraagt nog steeds 4,00€ voor personen vanaf 18 jaar en tot 60 jaar.

Kom langs, kijk eens rond en ontleen!

About bibzaventem