Winnaars Bibliotheekweek


Tijdens de Bibliotheekweek (16 tot 23 november) konden de lezers suggesties doen om de werking van de bibliotheek te verbeteren.

Als ze konden raden hoe groot de collectie boeken is in de bibliotheek van Zaventem (zowel boeken voor de jeugd als voor de volwassenen), konden ze een exemplaar winnen van de Mooisteplekjesgids.

Het juiste aantal is: 59.252 boeken

De gelukkige winnaars zijn Laura van Eesbeeck in de bib van Zaventem en Marleen Verhaegen in de bib van Sterrebeek.

About bibzaventem